Msc. Nejira Beširović posjetila je Gaziantep Islam Science and Technology University.

U okviru Erasmus+ KA131 2023 projekta razmjene nastavnog osoblja, asistentica Departmana za filologiju i umjetnost Univerziteta u Novom Pazaru, msc. Nejira Beširović posjetila je (Gaziantep Univerzitet islamskih nauka i tehnologije) Gaziantep Islam Science and Technology University.

Prilikom posjete Univerziteta u Gaziantepu, Univerzitet u Novom Pazaru predstavljen je na svječanom panelu.

Studenti Gaziantep Univerziteta prisustvovali su predavanju o Turcizmima u žargonu srpskog jezika: semantička analiza, gdje su se upoznali sa riječima koje su slične ili identične u oba jezika.

Univerzitet u Novom Pazaru će i ubuduće raditi na povezivanju i razmjeni kadrova i studenata što ga čini prepoznatljivim na međunarodnoj sceni.

×
Language