Kurs nemačkog i engleskog jezika za uposlenike Univerziteta u Novom Pazaru.

Departman za filološke nauke i umjetnost organizira kurseve njemačkog i engleskog jezika za uposlenike Univerziteta u Novom Pazaru.

Nastavu će u decembru i januaru realizirati asistenti sa studijskih programa Njemački jezik i književnost i Engleski jezik i književnost.

Prijava traje do 01. 12. 2023. godine putem mejl adrese – umjetnost.filologija@uninp.edu.rs

×
Language