17. novembar – Međunarodni dan studenata

17. novembar – Međunarodni dan studenata

Svestrano i kvalitetno obrazovanje mladih generacija igra ključnu ulogu u izgradnji prosperitetnog društva. Bez obrazovanja nema budućnosti – njime počinju i od njega zavise svi tokovi razvoja jedne zajednice i njenog uspjeha.
Zato ulaganje u mlade i obrazovanje ima temeljnu važnost za sve nas – to je ključni resurs naše budućnosti.

Povodom Međunarodnog dana studenata, Studentski parlament Univerziteta u Novom Pazaru organizira tribinu “ STUDENTI KAO POKRETAČKA SNAGA DRUŠTVA” i promociju novog broja studentskog časopisa “ NAŠ STUDENT “ .

Svim studentima čestitamo MEĐUNARODNI DAN STUDENATA.

×
Language