Stručna praksa studenata IV godine studijskog programa Modni dizajn, pod mentorstvom Doc. Ma Emine Ćorić, realizuje se kroz trodnevnu radionicu posjetom fabrici za proizvodnju i obradu tekstila Maxers.

Stručna praksa studenata IV godine studijskog programa Modni dizajn, pod mentorstvom Doc. Ma Emine Ćorić, realizuje se kroz trodnevnu radionicu posjetom fabrici za proizvodnju i obradu tekstila Maxers.

Studenti su imali priliku da prezentuju svoje skice za novu kolekciju, nudeći različite ideje.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa karakteristikama različitih vrsta materijala (uključujući i džins) i naučili kako odabrati pravi materijal za određeni model i dizajn. Takođe su direktno učestvovali u stvaranju odjeće, što je neprocjenjivo iskustvo za buduće dizajnere.

U prvoj nedjelji su prošli kroz proces od skice, nabavke materijala adekvatnog za skicu, konstrukcije modela do modelovanja i realizacije iste sa modelarima, izrade krojnih djelova po tehničkom crtežu, preko umnožavanja do ručnog krojenja i pripreme za digitalno krojenje.

×
Language