Sara Dudić, studentica druge godine, smjera Pravo unutrašnjih poslova Univerziteta u Novom Pazar uzela učešće na projektu Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srbiji.

Sara Dudić, studentica druge godine, smjera Pravo unutrašnjih poslova Univerziteta u Novom Pazar uzela učešće na projektu Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srbiji.

Škola spoljne politike traja je od 11. do 15. oktobra 2023. godine, tokom koje je su predavanja vodili eminentni predavači iz zemlje, ali i regiona, među kojima su se našli i nekadašnji ambasador Srbije u SAD, dr. Boris Varga, Seška Stanojlović dopisnica zagrebačkog Vjesnika iz Pekinga, kao i mnogi drugi.

Tom prilikom učesnici su posjetili i Delegaciju Evropske Unije u Republici Srbiji i slušali predavanje Dirka Lorenza, šea političkog odeljenja u Delagaciji EU u Srbiji.

Nakon završenog seminara učesnicima su dodeljenji sertifikati i knjiga pod nazivom “Srbija: Zaboravljeno društvo “ Helsinškog odbora 2022/23. godine.

×
Language