Rektor Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović govorio na događaju Halal Business Forum u Zagrebu

Rektor Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović govorio na događaju Halal Business Forum u Zagrebu

U okviru drugog dana Foruma, rektor je uzeo učešće na panel sesiji: “Edukacija u halal industriji: kolaboracija između industrije i akademske zajednice.”

Rektor je naznačio važnost saradnje obrazovnih institucija i predstavnika privrede. Univerzitet u Novom Pazaru je preduzeo konkretne korake kako bi tu saradnju osnažio, posebno osnivanjem Centra za preduzetništvo i inovacije. Rektor je zaključio da se koncept halala ne treba striktno vezati za hranu, već da je halal održivi koncept etičkog poslovanja.

Delegaciju Univerziteta na ovom događaju, kao i dio organizacionog tima konferencije pri Halal Business Forum-u su činili: prorektor za nastavu, prof.dr. Samir Ljajić, generalni menadžer, prof.dr. Enver Međedović, finansijski menadžer, msc. Haris Zogić i rukovodilac Centra za preduzetništvo i inovacije, doc.dr. Dženis Bajramović.

Na događaju je prezentovan časopis Univerziteta u Novom Pazaru, Ekonomski izazovi u kojem su objavljeni radovi sa konferencije.

×
Language