Škola spoljne politike

Posljednje decenije XX vijeka donijele su promjene u globalnoj areni međunarodnih odnosa i unutar regije. Prostor bivše Jugoslavije je preoblikovan, što utiče na bilateralne odnose i evroatlanske integracije.

Renormirani predavači, eksperti iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike i EU integracije će analizirati geostrateški položaj Srbije i njene odnose sa susjednim državama.

Učesnicima škole spoljne politike pored predavanja, biće na raspolaganju i dodatno usavršavanje (izrada radova, praksa u medijima, učešće u aktivnostima Helsinškog odbora).

Pravo učešća imaju:

  • studenti političkih nauka, novinarstva i drugih srodnih društvenih disciplina;
  • aktivisti koji su angažovani na pitanjima spoljne politike i regionalne saradnje;
  • i svi ostali koji su započeli svoj angažman u međunarodnim odnosima ili novinarstvu.

Prijava za učešće treba da sadrži:

  • kratak CV;
  • sažetu motivaciju za pohađanje Škole;
  • pisani rad/ isječak iz pisanog rada ( objavljeni/neobjavljeni seminarski rad, esej, članak )

Prijavnom formularu možete pristupiti na sljedećem linku:

  • https://docs.google.com/forms/d/1z2PU72BOOZlUMOPoXbKTM8wOa7MMoO3Wy5jVBNwcaMM/viewform?edit_requested=true

Prijave otvorene do 01. 10. 2023. godine.

UČEŠĆE JE BESPLATNO, UZ POKRIVENE TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PUTA ZA UČESNIKE IZVAN BEOGRADA.

×
Language