Prema istraživanju koje je sproveo Institut za razvoj i inovacije (IRI) najveći udio žena u broju diplomiranih u Republici Srbiji zabilježen je na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Prema istraživanju koje je sproveo Institut za razvoj i inovacije (IRI) najveći udio žena u broju diplomiranih u Republici Srbiji zabilježen je na Univerzitetu u Novom Pazaru ( 70%).

Prema broju diplomiranih akademaca na prvom mjestu se nalazi Univerzitet u Beogradu, dok se na sedmom mjestu nalazi Univerzitet u Novom Pazaru.

Obrazovanje obuhvata sve postupke koji doprinose sticanju iskustava i njegovog uobličavanja u saznanje koje služi formiranju ličnosti, a UNINP obrazuje nove generacije akademaca pružajući im intezivnu pripremu za različite sfere interesovanja, kroz upotrebu moderne opreme, aktuelne literature, pružajući teorijsku dimenziju paralelno sa primjenom praktičnih znanja.

×
Language