Na Univerzitetu u Novom Pazaru otpočela obuka za pisanje prijedloga projekata.

Na Univerzitetu u Novom Pazaru otpočela obuka za pisanje prijedloga projekata.

Upoznavanje sa procedurama konkursa, pisanje projekata i konstantno sticanje znanja su tačke na kojima je stavljen akcenat u obuci koja će trajati do kraja septembra 2023. godine.

Pored toga što ce učesnike obučiti za apliciranje projekata, obuka ima za cilja da učesnici sami bolje formulišu vlastite projektne ideje i načine na koje ideje mogu pretočiti u zahtev za sredstava.

×
Language