Kancelarija sa međunarodnu saradnju #UNINP-a je od 12.06.2023 do 16.06.2023. godine u okviru Erasmus+ programa učestvovala u mobilnosti administrativnog osoblja na akademiji Poliarte Accademia di Belle Arti e Design u Italiji, grad Ankona.

Predstavnik Kancelarije za Međunarodnu Saradnju #UNINP-a, Nedim Pašović je tokom boravka učestvovao u stručnoj obuci u upravljanju Erasmus+ projekata i razmeni ideja sa kolegama o poljima kao što su interkulturalnost i strategija internacionalizacije za oba univerziteta.

Kancelarija za medjunarodnu saradnju #UNINP-a je ovim putem uspešno nastavila dugoročnu saradnju sa akademijom Poliarte Accademia di Belle Arti e Design, što će omogućiti još kvalitetnije programe i inicijative za međunarodnu razmenu naših studenata.

Ovo iskustvo sigurno će pridoneti daljem razvoju Univerziteta u Novom Pazaru i unapređenju naše međunarodne saradnje.

×
Language