Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Odnosi Kine i Centralne i Istočne Evrope u velikoj transformaciji” u organizaciji Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Centra za kinesko-evropske odnose Fudan Univerziteta

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Odnosi Kine i Centralne i Istočne Evrope u velikoj transformaciji” u organizaciji Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Centra za kinesko-evropske odnose Fudan Univerziteta.

Naučnu konferenciju je otvorio predsjednik skupštinskog Pododbora za obrazovanje i nauku, prof. dr. Jahja Fehratović, koji je govorio o značaju dobrih ekonomsko-političkih odnosa između NR Kine i Republike Srbije kao i o tome da ovakve konferencije doprinose njihovom unapređenju.

Učešće su uzeli brojni profesori i stručnjaci iz oblasti međunarodnog prava, diplomatije i međunarodne bezbjednosti:
profesori sa Fudan univerziteta iz Kine, Rumunskog međunarodnog instituta, Krakov univerziteta iz Praga, Matej Bel univerziteta iz Slovačke, Gent univerziteta iz Belgije, Obuda univerziteta iz Budimpešte, univerziteta iz BiH i Srbije, kao i iz drugih dijelova Evrope.

Na konferenciji je učešće uzeo i Univerzitet u Novom Pazaru, koji je predstavljao rektor, prof. dr. Suad Bećirović, koji je govorio o značaju Zapadnog Balkana za razvoj trgovinskih odnosa između Evropske unije i Kine, gdje je ukazao da postoje intenzivni trgovinski odnosi između Kine i EU, da sama geografska lokacija Zapadnog Balkana je takva da će se dio ove razmjene odvijati putem ovog područja. Analizirajući trenutno ekonomsko stanje, pitanje je u kojoj mjeri su države Zapadnog Balkana u stanju da koriste ovu šansu.

Nakon konferencije je uslijedio niz susreta sa predstavnicima gore navedenih univerziteta gdje se razgovaralo o projektima koji su od međusobnog interesa i značaja.

×
Language