U organizaciji Departmana za ekonomske nauke UNINP organizirano predavnje na temu “Ulazak na strana tržišta u procesu i internacionalizacije”, koje je održao mr. Vedad Halilović, direktor izvoza AS HOLDING d.o.o.

 U organizaciji Departmana za ekonomske nauke UNINP organizirano predavnje na temu “Ulazak na strana tržišta u procesu i internacionalizacije”, koje je održao mr. Vedad Halilović, direktor izvoza AS HOLDING d.o.o. 

Na predavanju je bilo riječi o procesu i internacionalizacije koje obuhvataju izvoz, formiranje domaćeg tržišta, istraživanje i planiranje izvoza, direktan i indirektan izvoz. 

Istaknuto je da psihološka distanca predstavlja važan koncept u međunarodnom marketingu, a kompanije internacionalizaciju započinju na tržištu sličnim njihovom.

Na kraju predavanja su navedeni uspješni primjeri kompanija koje su se ostvarile na međunarodnim tržištima, među kojima je i AS Holding grupacija koja u svom vlasništvu ima 22 kompanije, veliki broj poznatih brendova koje izvozi u 33 države, a u kojoj radi preko 4500 ljudi.

×
Language