Rektor Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović učestvovao u radu 3. Međunarodne konferencije – Multidisciplinarni pristupi u digitalizaciji i ekonomskom razvoju u organizaciji Kanadskog instituta za tehnologiju

Rektor Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović učestvovao u radu 3. Međunarodne konferencije – Multidisciplinarni pristupi u digitalizaciji i ekonomskom razvoju u organizaciji Kanadskog instituta za tehnologiju u Tirani.

Univerzitet u Novom Pazaru je shodno saradnji sa Kanadskim institutom za tehnologiju već drugu godinu zaredom partner u organizaciji ove konferencije.

Rektor je na otvaranju konferencije u svom obraćanju istakao da su inovacije glavni motor ekonomskog razvoja, ali isto tako da je neophodno uključiti sve slojeve društva u ekonomski razvoj i omogućiti im pristup modernim tehnologijama.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj naučnika i profesora iz regiona i svijeta.

×
Language