Departman za ekonomske nauke organizira predavanje na temu “Ulazak na strana tržišta u procesu internacionalizacije.”

×
Language