Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru u posjeti Western Balkans univerzitetu (WBU) u Tirani

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru u posjeti Western Balkans univerzitetu (WBU) u Tirani.

Delegaciju UNINP predvođenu rektorom, prof.dr. Suadom Bećirovićem dočekao je rektor WBU, prof.dr. Ferdinand Gjana sa saradnicima. 

 Na sastanku je dogovorena bilateralna saradnja dva univerziteta na polju naučno-istraživačkog rada, razmjene nastavnika i studenata, te ostalih projekata koji su od međusobnog značaja.

×
Language