Sakura stipendije – Konkurs

U cilju promovisanja i izučavanja raznih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, ali i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje:
KONKURS 2023.
za dodelu pet stipendija, u vidu studijskog putovanja u Japan, za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada prema obrascu za prijavu na sajtu https://sakurastipendije.rs/ .

Tema istraživačkog rada treba da bude iz jedne od sledećih oblasti:
• Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
• Kulture i umetnosti
• Kaizen menadžmenta

Pravo učešća na konkursu imaju:
Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:
Popunjena prijava
Fotografije popunjenih, overenih stranica važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
Za istraživače – spisak naučnih radova
Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
Lična karta ili pasoš
Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji

Prijavu na srpskom ili engleskom jeziku studenti mogu preuzeti u delu „Konkurs“ na sajtu Sakura stipendija https://sakurastipendije.rs/konkurs/ .

Popunjenu prijavu, kao i ostala navedena dokumenta, skenirana i u PDF formatu, studenti mogu da postave, takođe, u delu „Konkurs“ na sajtu Sakura stipendija.

Rok za slanje prijava je 26. jun 2023. u 17:00.
Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada. Ovih pet učesnika će steći pravo na studijsko putovanje u Japan, koje će se realizovati krajem 2023. godine.

Kroz studijsko putovanje, dobitnici stipendije će imati priliku da se iz prve ruke upoznaju sa prilikama u Japanu i da svoje stečeno znanje inkorporiraju u istraživačke radove koje treba da pošalju najkasnije do 31. januara 2024. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 1. septembra na internet stranici https://sakurastipendije.rs/ , nakon čega će biti upriličena svečana dodela stipendija.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom za Sakura stipendije pišite nam na konkurs@sakurastipendije.rs .

×
Language