Prof. dr Amela Lukač Zoranić boravila je u svojstvu gostujuće profesorke na  programa „Učenje stranih jezika u evropskom kontekstu“, na Univerzitetu u Valoni „Ismail Qemali“, R. Albanija

Prof. dr Amela Lukač Zoranić boravila je, od 01.06. do 03. 06. 2023. godine, u svojstvu gostujuće profesorke na programa „Učenje stranih jezika u evropskom kontekstu“, na Univerzitetu u Valoni „Ismail Qemali“, R. Albanija.

Program „Učenje stranih jezika u evropskom kontekstu“ se realizuje kroz organizovanje Žan Mone modula za master studente na Fakultetu humanističkih nauka, a u cilju poboljšanja znanja studenata o Evropskoj uniji, njenim institucijama, kulturi i politikama kroz predstavljanje evropske jezičke politike i evropske perspektive učenja jezika.

Razmenom nastavnog kadra, uspostavljanje međunarodne saradnje, organizacija i implementacija zajedničkih projekata su sastavni deo misje Univerziteta u Novom Pazaru koji će svojim aktivnim delovanjem nastaviti da doprinosi celokupnoj akademskoj zajednici u Evropi i šire.

×
Language