Departman za pravne nauke i ove godine organizirao tradicionalno takmičenje u simulaciji suđenja, u kome su učestvovali studenti IV godine

Departman za pravne nauke i ove godine organizirao tradicionalno takmičenje u simulaciji suđenja, u kome su učestvovali studenti IV godine.

Cilj simulacije suđenja je da se studenti upoznaju sa sudskim sistemom Republike Srbije, da steknu osnovna znanja o njegovom funkcionisanju, savladaju veštine pisanja podnesaka i opštenja pred sudom, što će doprinijeti tome da budu efikasniji u profesiji koja će biti njihov izbor.

×
Language