Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru učestvovali na konferenciji “Srbija i Slovenija: Sa talentima budućnosti u konkretan region” u organizaciji Privredne komore Srbije i Bip Instituta (Business Excellence by Empowering People)

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru učestvovali na konferenciji “Srbija i Slovenija: Sa talentima budućnosti u konkretan region” u organizaciji Privredne komore Srbije i Bip Instituta (Business Excellence by Empowering People)

Konferenciji su ispred UNINP-a prisustvovali rektor, prof.dr. Suad Bećirović i generalni menadžer, prof.dr. Enver Međedović.

Događaj je okupio predstavnike najvećih kompanija u oblasti ljudskih resursa iz Srbije i Slovenije gdje je kroz panele diskutovano o novim trendovima na tržištu rada kao i izazovima sa kojima se poslodavci susreću poput migracija stanovništva.

Nakon konferencije je uslijedio niz susreta sa privrednicima sa kojima su razmijenjena iskustva o upravljanju ljudskim resursima kao i aktuelnim dešavanjima na tržištu rada.

×
Language