Predstavnici UNINP-a, prof. dr Amela Lukač Zoranić i mr Adnan Hasanović, su uzeli učešće na konferenciji  Towards Knowledge-driven Society and Professions of the Future, održanoj 17-18. 05. 2023. g. u kongresnom centru “Brdo kod Kranja”, Slovenija

Predstavnici UNINP-a, prof. dr Amela Lukač Zoranić i mr Adnan Hasanović, su uzeli učešće na konferenciji  Towards Knowledge-driven Society and Professions of the Future, održanoj 17-18. 05. 2023. g. u kongresnom centru “Brdo kod Kranja”, Slovenija u organizaciji Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i inovacija Republike Slovenije, a u okviru predsjedavanja Republike Slovenije EUSDR-om (EU Strategije za Dunavsku regiju).

Glavna tema konferencije bila je ubrzanje zelene i digitalne tranzicije koje će usmjeravati transformaciju društava (uključujući ekonomske podsisteme) u EU i dunavskom regionu. Tržište rada i mogućnosti zapošljavanja će slijediti njihov primjer. Stoga, EUSDR posvećuje izuzetnu pažnju očekivanoj transformaciji društava, ulozi znanja u njima, profesijama budućnosti, mobilnosti radne snage, odlivu mozgova i rezultirajućim adaptacijama potrebnim u našim društvima. Ove promjene će uticati na našu saradnju i povezanost u region. Konferencija je tako dala priliku širokom spektru zainteresovanih strana da iznesu svoje stavove u diskusiji, kao što su visokoškolske i istraživačke institucije, privatni sektor, mladi, kreatori politika i civilno društvo.

Konferencija se fokusirala na očekivanu transformaciju društva vođenog znanjem, implikacije na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada i efekte digitalne transformacije. To će pružiti platformu za razmjenu ideja i iskustava i identificiranje trendova u nastajanju uz angažovanje strateških perspektiva predviđanja. Događaj je također imao za cilj potaknuti međunarodnu saradnju i sinergiju politike i značajno doprinijeti slovenačkom predsjedavanju EUSDR-om 2023.

Pokraj aktivnog učešća u radu konferencije, članovi delegacije UNINP-a su imali niz sastanaka sa predstavnicima visokoškolskih i istraživačkih institucija.

 
×
Language