Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na godišnjoj Rektorskoj konferenciji udruženja Alpe Adria (AARC) na Mozarteum univerzitetu u Salzburgu

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na godišnjoj Rektorskoj konferenciji udruženja Alpe Adria (AARC) na Mozarteum univerzitetu u Salzburgu. 
 
Delegaciju su činili rektor, prof.dr. Suad Bećirović i prorektorica za nastavu, prof.dr. Amela Lukač-Zoranić. Na konferenciji je diskutovano o daljem pravcu razvoja ovog važnog udruženja velikog broja univerziteta, a donijeta je odluka o prijemu novih članova.
 
Također, donijeta je odluka da će se 2024. godine organizovati konferencija za studente doktorskih studija u Mariboru , kao i odluka o formatu nagrađivanja najboljih master i doktorskih radova iz regije Alpe Adria.
 
Rektorska Konferencija udruženja Alpe-Adria okuplja više desetina univerziteta sa prostora alpskih i jadranskih zemalja, kao i zemalja zapadnog Balkana.
 
Univerzitet u Novom Pazaru aktivni je učesnik Konferencije od 2015. godine.
×
Language