Studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, posjetili su Forenzički centar u Danilovgradu i Upravu policije Crne Gore u Podgorici

Dana 15. 05. 2023. godine, studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, posjetili su Forenzički centar u Danilovgradu i Upravu policije Crne Gore u Podgorici.

U Forenzičkom centru je za studente organiziran prijem od strane direktorice, dr. Sandre Kovačević i njenog zamjenika, Nikole Božovića, nakon čega su studenti obišli odjeljenja za trasološka istraživanja, DNK, daktiloskopiju, vještačenje droga, balistiku, mehanoskopiju, digitalnu forenziku i upoznali se sa radom automatskih sistema. Prilikom obilaska svakog odjeljenja organizirana su kraća stručna predavanja od strane rukovodilaca, kojima su studenti imali prilike postavljati pitanja.

Nakon ove posjete, studenti su posjetili i Upravu policije u Podgorici, gdje su imali prijem kod direktora, mr. Nikole Terzića, sa kojim su također razgovarali i imali prilike da saznaju kako funkcionira uprava.

Studentsku posjetu su predvodili, prof. dr. Aleksandar B. Ivanović, i asistenti, Dženis Šaćirović i Sanjin Mašović.

×
Language