U organizaciji Univerziteta u Novom Pazaru i Departmana za pedagoško – psihološke nauke organizirana posjeta SOS Dečijem selu u Kraljevu.

U organizaciji Univerziteta u Novom Pazaru i Departmana za pedagoško – psihološke nauke organizirana posjeta SOS Dečijem selu u Kraljevu.

Osoblje SOS Dečijeg sela Kraljevo sa direktoricom su predstavili studentima sistem funkcionisanja i koncept djelovanja ove institucije koja ima zadatak da brine i pruža podršku porodicama, djeci i mladima kroz različite programe.

Studenti su u pratnji rukovodioca Departmana doc. dr. Amele Muratović i asistenata MSc. Ajše Bakić, MSc. Binase Šabanović i dipl. vaspitača Ajle Gegić obišli SOS Dečije selo Kraljevo, sve jedinice i objekte u njemu.

Ovo posjetom realizirana je jedna od planiranih aktivnosti u okviru predmeta Stručna praksa koji se realizuje na studijskim programima Psihologija i Vaspitač djece predškolskog uzrasta.

×
Language