U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke realiziran projekat kao dio aktivnosti predmeta Uvod u profesionalnu praksu

U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke realiziran projekat kao dio aktivnosti predmeta Uvod u profesionalnu praksu.

Pod mentorstvom doc. dr. Amele Muratović studentice četvrte godine studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta zajedno sa vaspitačicom PU “Reuda”, osluškujući želje djece kreirale projekat pod nazivom “Čarobna šuma”.

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja služe praktičarima kao polazište, smjernice i povod za razumijevanje i preispitivanje prakse razvijanja programa kroz vlastita promišljanja i dijalog sa drugim vaspitačima, djecom i roditeljima i u tom pravcu studenti UNINP stiču i praktične kompetencije.

×
Language