U okviru predmeta Stručna praksa studenti Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru posjetili su Okružni zatvor u Novom Pazaru

U okviru predmeta Stručna praksa studenti Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru posjetili su Okružni zatvor u Novom Pazaru.

Prilikom posjete, za studente je organiziran doček od strane Uprave, nakon čega su se studenti upoznali sa organizacionom strukturom, od prijemnog odjeljenja za tretman osuđenih lica, odjeljenja zdravstvene zaštite, prostorija za rekreaciju do prostorija za izdržavanje kazne zatvora.

Studentima je na svakom odjeljenju organizovano kraće predavanje i predstavljanje od strane rukovodilaca odjeljenja.

Studentsku posjetu su predvodili, rukovodilac Departmana za pravne nauke, doc. dr. Samra Dečković, doc. dr. Ergin Hakić i prof. dr. Maida Bećirović-Alić.

×
Language