U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke organizirano je predavanje na temu „ Novi izazovi u obrazovanju-prioriteti u obrazovanju“, koje je održao prof. dr Ranko Rajović

U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke organizirano je predavanje na temu „ Novi izazovi u obrazovanju-prioriteti u obrazovanju“, koje je održao prof. dr Ranko Rajović.

Prof. dr Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja i osnivač Mense Srbije, je istakao da poslednjih godina generacije upisane u prvi razred osnovne škole imaju problem sa koncetracijom, njihov rječnik je znatno siromašniji, znanje slabije i da se klasične metode i načini učenja trebaju mijenjati.

Program NTC učenja je kreiran iz različitih aktivnosti i igara za djecu, koje se temelje na saznanjima o razvoju mozga i koje imaju pozitivan uticaj na razvoj mozga u perodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, i da je igra kao unutrašnja motivacija djeteta ključni faktor NTC programa.

Predavanje je bilo otvorenog tipa gdje su pored studenata Univerziteta prisutni bili i vaspitači, učitelji, nastavnici, psiholozi, stručni saradnici, koji su nakon održanog predavanja imali mogućnost diskusije na ovu temu.

×
Language