Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje povodom međunarodnog dana intelektualne svojine

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje povodom međunarodnog dana intelektualne svojine.

Predavanje: “Krivično pravna zaštita intelektualne svojine” je održao advokat dr. Aladin Šemović.

Predavanjem je obuhvaćen krivično-pravni aspekt zaštite intelektualne svojine, gdje je predavač najprije predstavio zakonsku regulativu iz ove oblasti, a zatim i sudsku praksu koja je veoma rijetka.

Predavač je kroz primere iz prakse studentima približio ovu materiju, koja je na našim prostorima još uvijek u razvoju.

×
Language