U organizaciji Departmana za pravne nauke, prof. dr. Maida Bećirović Alić održala je predavanje na temu: “Naknada štete kao izvor obligacionih odnosa u pravnom sistemu Republike Srbije”

U organizaciji Departmana za pravne nauke, prof. dr. Maida Bećirović Alić održala je predavanje na temu: “Naknada štete kao izvor obligacionih odnosa u pravnom sistemu Republike Srbije” gdje je istakla važnost edukacije ne samo studenata već i opšte javnosti o postojećoj pravnoj legislativi koja se odnosi na ovu oblast u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava.

Nakon održanog predavanja, otvorena je i diskusija na ovu temu u kojoj su učestvovali prisutni.

×
Language