U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke i Departmana za umjetnost realizovana aktivnost na temu “Interaktivne aktivnosti”

U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke i Departmana za umjetnost realizovana aktivnost na temu “Interaktivne aktivnosti” pod mentorstvom prorektora za kulturu, akademika Fehima Huskovića.

Likovne aktivnosti trebaju biti ravnopravne sa svim ostalim elementima i segmentima u procesu vaspitanja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta.

Neophodno je da vaspitači posjeduju visok nivo mogućnosti za djelovanje u smjeru razvijanja dječijeg estetskog senzibiliteta, jer putem likovnih aktivnosti podstičemo djecu na razvoj opažanja, razmišljanja, mišljenja, mašte i uočavanja prirodnih pojava oko sebe.

×
Language