U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje na temu “Kvalitetan i uspešan vaspitač u sistemu savremenog predškolskog vaspitanja i obrazovanja”

U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje na temu “Kvalitetan i uspešan vaspitač u sistemu savremenog predškolskog vaspitanja i obrazovanja”.

Prof. dr. Emina Kopas Vukašinović je istakla da obrazovni sistem ne može da pripremi vaspitače za sve izazove koji ih očekuju, neophodno je da sami budu motivisani da potraže načine za unapređenje profesionalnih znanja, umenja i veština kako bi se različite problemske situacije koje se javljaju u radu sa decom i pri komunikaciji i saradnji sa roditeljima i kolegama što uspešnije rešavale.

Na kraju predavanja zaključeno je da vaspitači radi daljeg usavršavanja moraju aktivno pratiti dešavanja u struci, formirti zajednice za učenje, kontinuirano raditi na unapređenju svojih veština i usvajanju novih znanja.

×
Language