U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke i Departmana za umjetnost organizirano slikanje na platnu akrilnim bojama

U organizaciji Departmana za pedagoško – psihološke nauke i Departmana za umjetnost organizirano slikanje na platnu akrilnim bojama u okviru predmeta Metodika likovnog vaspitanja.

Zajedničkim trudom, radom i talentom, studenti su slikali umjetnička djela, a rad je spojen kroz interaktivnu nastavu kao jednim od učinkovitijih pedagoških pristupa.

Prorektor za kulturu, akademik Fehim Husković je istakao da se u narednom periodu planira niz projekata u kojima će biti uključena djeca iz predškolskih ustanova, te će se na taj način obilježiti i pokazati važnost likovnog vaspitanja.

×
Language