Održano gostujuće predavanje prof.dr. Isaka Karabegovića na Univerzitetu u Novom Pazaru na temu: “Uloga robotske tehnologije u implementaciji četvrte industrijske revolucije – Industrije 4.0”

Održano gostujuće predavanje prof.dr. Isaka Karabegovića na Univerzitetu u Novom Pazaru na temu: “Uloga robotske tehnologije u implementaciji četvrte industrijske revolucije – Industrije 4.0” u organizaciji Departmana za računarske nauke.

Prisutni profesori i studenti su imali prigodu upoznati se sa nadolazećim tehnologijama i njihovim uticajem na ljudski život u okviru četvrte industrijske revolucije.

Profesor Karabegović je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine što predavanju daje dodatnu težinu dokazajući predanost Univerziteta u Novom Pazaru da studentima omogući najkvalitetniju uslugu pružanja znanja kroz svoje nastavne resurse, ali isto tako i kroz gostujuća predavanja.

×
Language