Prorektorica za nastavu Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Amela Lukač-Zoranić boravila u okviru Erasmus programa na Istanbul Aydin univerzitetu u svojstvu profesora i učesnika International Staff Week-a u Istanbulu

Prorektorica za nastavu Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Amela Lukač-Zoranić boravila u okviru Erasmus programa na Istanbul Aydin univerzitetu u svojstvu profesora i učesnika International Staff Week-a u Istanbulu.

Također, prorektorica je kao predstavnik Univerziteta u Novom Pazaru uzela učešće i na međunarodnom sajmu obrazovanja “EURIE 2023” u Istanbulu gdje je Univerzitet predstavljen na međunarodnom tržištu.

U okviru posjete, boravka i učešća na gore navedenim događajima je ostvaren veliki broj kontakata i susreta sa nastavnim osobljem sa visoko-obrazovnih institucija širom svijeta gdje je došlo do razmijene iskustava i dogovora saradnje u cilju jačanja međunarodne perspektive koju Univerzitet u Novom Pazaru ima.

×
Language