Prorektor za nauku Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Muzafer Saračević međunarodni član Bosansko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS)

Prorektor za nauku Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Muzafer Saračević međunarodni član Bosansko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS)

BHAAAS je osnovana prije 16. godina u Sjevernoj Karolini, SAD. Osnivači su ugledni profesori porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji predaju na najprestižnijim univerzitetima u SAD-u i Kanadi.

Svake godine u januaru se biraju novi članovi Akademije gdje je jedan od glavnih uslova porijeklo iz BiH, kao i izuzetan naučni doprinos u svojoj oblasti. Pored ove, postoji i posebna kategorija u kojoj se bira međunarodni član koji nije iz BiH, ali svojim naučnim dostignućima i aktivnostima posebno utiče na promociju nauke i dobrobiti bosanskohercegovačke zajednice.

Akademija funkcioniše i djeluje kroz organiziranje promocija i naučnih skupova u okviru kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Muzafer Saračević kao međunarodni član ove akademije iz oblasti prirodnih nauka, redovni profesor i prorektor za nauku Univerziteta u Novom Pazaru je dobitnik nagrade za 2023. godinu.

Prof. dr. Muzafer Saračević je objavio više od 200 naučnih radova, od toga više od 100 u međunarodnim i nacionalnim časopisima, a 50 radova je objavljeno u prestižnim međunarodnim časopisima indeksiranim na SCI listi. Naučne publikacije i poglavlja publikovana su u časopisima i monografijama najvećih svjetskih izdavača naučne literature ( Elsevier, Springer, Taylosr & Francis, IEEE, Wiley, Nature, IET, TechScience press, MDPI, Hindawi, De Gruyter, IGI Global, IOP Sciense )

Njegovi radovi citirani su preko 1000 puta. Držao je predavanja kao gostujući profesor na sedam fakulteta u zemlji i regionu.

Član je Matičnog odbora za matematiku, računarstvo i mehaniku, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Recezent je pri nacionalnom tijelu za akreditaciju i provjeru kvaliteta u visokom obrazovanju za studijske programe u oblasti prirodno – matematičkih nauka.

×
Language