Završena radna posjeta Beogradu predstavnika Univerziteta u Novom Pazaru i Bosna Bank International

Završena radna posjeta Beogradu predstavnika Univerziteta u Novom Pazaru i Bosna Bank International.

Nakon prijema kod ministara gdin-a Ðerleka i gdin-a Memića, održano je nekoliko sastanaka u cilju prezentacije Sarajevo biznis foruma i Sarajevo halal sajma 2023.

Privredna komora Srbije: sastanak održan sa Aleksandrom Radovanovićem, direktorom Centra za regionalnu saradnju PKS i Tatjanom Beuk Pirušić, višom savjetnicom. Na sastanku je dogovoreno da Privredna komora proslijedi poziv na događaje svojim članicama, kao i nastavak dogovaranja u cilju što većeg benefita za kompanije članice Privredne komore koje će uzeti učešće na navedenim događajima.

Razvojna agencija Srbije: sastanak održan sa Nikolom Jankovićem, direktorom Sektora za međunarodnu saradnju i Ines Novosel, višom savjetnicom, gdje se govorilo o što boljoj prezentaciji potencijala Republike Srbije na Forumu mogućim investitorima, sa posebnim osvrtom na slabije razvijena područja.

Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama-Ministarstvo pravde Republike Srbije: sastanak održan sa zamjenikom direktora Uprave, prof.dr. Feridom Bulićem gdje se razgovaralo o podršci Uprave organizaciji Sarajevo halal sajma prepoznajući taj događaj kao šansu za unapređenje međureligijskog dijaloga što je i jedna od misija Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama.

Na kraju susreta u Privrednoj komori Srbije i Razvojnoj agenciji Srbije je dogovorena posjeta studenata gdje će im biti prezentiran rad ove dvije institucije i njihov značaj za privredni razvoj države.

×
Language