Finansijski menadžer Univerziteta u Novom Pazaru, msc. Haris Zogić i direktor Sarajevo biznis foruma, gdin. Dino Selimović na prijemu kod ministra za ravnomjerni regionalni razvoj gdin-a Edina Đerleka

Finansijski menadžer Univerziteta u Novom Pazaru, msc. Haris Zogić i direktor Sarajevo biznis foruma, gdin. Dino Selimović na prijemu kod ministra za ravnomjerni regionalni razvoj, gdin-a Edina Đerleka razgovarali o organizaciji konferencije Sarajevo biznis forum i Sarajevo halal sajam u maju 2023. godine u Sarajevu.
 
Ministru Đerleku je prezentovana konferencija Sarajevo biznis forum 2023, a razgovaralo se i o učešću ministra na jednom od panela na konferenciji gdje će gdin. Ðerlek govoriti o važnosti prepoznavanja potencijala slabije razvijenih područja i fokusiranja na takva područja u jugo-istočnoj Evropi.
 
Na kraju susreta je dogovorena podrška Kabineta ministra za ravnomjerni regionalni razvoj organizaciji foruma, a ministar Ðerlek je pozvan u zvaničnu posjetu Univerzitetu u Novom Pazaru.
 
Današnji prijem i sastanak je nastavak implementacije ozvaničene saradnje Univerziteta u Novom Pazaru i Bosna Bank International u cilju organizacije Sarajevo biznis foruma i Sarajevo halal sajma 2023.
×
Language