Departman za pedagoško-psihološke nauke organizira predavanje na temu “ Projektno planiranje i učenje “

Departman za pedagoško-psihološke nauke organizira predavanje na temu “ Projektno planiranje i učenje “ u utorak, 28. 02. 2023. u Okrugloj sali Univerziteta sa početkom u 16:00 časova.
Predavanje će održati Vaspitači predškolske ustanove “Mladost”, MSc. Olivera Savović Nešović i MSc. Bilsana Hadžić.

×
Language