Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na sastanku sa predsjednikom Pododbora za nauku i visoko obrazovanje, prof.dr. Jahja Fehratovićem u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru na sastanku sa predsjednikom Pododbora za nauku i visoko obrazovanje, prof.dr. Jahja Fehratovićem u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Delegaciju Univerziteta je predvodio rektor, prof.dr. Suad Bećirović sa saradnicima, a sastanku je prisustvovao i prof.dr. Ferid Bulić.

Susret je rezultat kontinuiteta ranije dogovorene saradnje, a na sastanku su razmijenjene informacije o stanju nauke u Republici Srbiji i doprinosu koji Univerzitet pruža na polju naučno-istraživačke djelatnosti.

×
Language