Javno slušanje na temu: ,,Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije”

Rektor Univerziteta u Novom Pazaru prof.dr. Suad Bećirović i profesori Departmana za pravne nauke: prof.dr. Ljiljana Dapčević-Marković i prof.dr. Enver Međedović prisustvovali javnom slušanju na temu: ,,Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije”.

Javno slušanje je održano u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Uvodno obraćanje su imali predsednik Narodne skupštine dr. Vladimir Orlić i ministar pravde, Maja Popović.

Javnom slušanju su prisustvovali profesori pravnih fakulteta, sudije Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Privrednog aplecionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Apelacionih sudova, javni tužioci, predstavnici delegacija Evropske unije, predstavnici advokatske komore i predstavnici nevladinih organizacija.

×
Language