Departman za pravne nauke organizira Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

Departman za pravne nauke organizira Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita.

Program je usklađen sa Zakonom o polaganju pravosudnog ispita i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita.

Program je namjenjen diplomiranim pravnicima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za polaganje pravosudnog ispita.

×
Language