Predstavnici Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) održali predavanje na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Predstavnici Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) održali predavanje na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Član Uprave BBI, gdin. Nedžad Gušić i direktor Sarajevo Business Forum i BBI VIP Business Club-a, gdin Dino Selimović, održali su predavanje u velikoj Sali Univerziteta nastavnom osoblju Univerziteta, studentima, privrednicima i ostalim gostima. Gdin. Gušić je govorio na temu: ”Značaj islamske banke za razvoj privrede”, a gdin. Selimović je prezentovao investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum i Sarajevo Halal Fair koji će se održati u maju 2023. godine, te pozvao privrednike i studente da participaraju na tim događajima.

Događaj je otvorio finansijski menadžer UNINP i šef kabineta rektora, msc. Haris Zogić, koji je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je jedan od inicijatora posjete, a prisutnima je kratko predstavio goste iz BBI sa kojima je ranije sarađivao radeći u toj banci. Gdin. Zogić je uputio poruku studentima kazavši da je jako bitno uspostavljati konekcije i mrežu poznanstava koji su uz kvalitetno znanje garant uspjeha, a da im je ovim predavanjem i aktivnostima koji predstoje pružena ta šansa.

Rektor, prof.dr. Suad Bećirović je pozdravio goste iz Sarajeva i prijatelje Univerziteta. Rektor je istakao da je posjeta i predavanje samo početak dugoročne saradnje između Univerziteta i BBI i da će se dalji vid saradnje realizirati kroz stručne studentske prakse studenata UNINP, i učešće Univerziteta u organizaciji Sarajevo Business Forum-a i Sarajevo Halal Fair-a.

U nastavku programa je održano predavanje i prezentacija gostiju iz BBI. Gdin Gušić je govorio o značaju postojanja islamske banke za privredu te razlici u pristupu samom bankarstvu kroz etičko poslovanje i forsiranja partnerskog, a ne dužničkog odnosa sa klijentima. Gdin. Selimović je prezentovao gore pomenute konferencije i govorio o važnosti učešća mladih ljudi na ovakvim događajima.

Ključni momenat za studente Departmana za ekonomske nauke je bila najava stručne prakse u BBI i Sarajevo Business Forum-u i Sarajevo Halal Fair-u u maju 2023. godine u Sarajevu.

Nakon predavanja su održani sastanci sa privrednicima koji su prisustvovali predavanju.

×
Language