Departmana za pravne nauke u saradnji sa Departmanom za pedagoško-psihološke nauke organizirao je studentsku tribinu povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Departmana za pravne nauke u saradnji sa Departmanom za pedagoško-psihološke nauke organizirao je studentsku tribinu povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Cilj tribine bio je podići svijest kod građana u pogledu značajnog pitanja , temama kao što su vrste nasilja, uloga policije, tužilaštva, centra za socijalni rad, ali i uloga medija u borbi protiv nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama predstavlja zdravstveni, ekonomski i socijalni problem sa posljedicama na društvo u cjelini. Na tribini je istaknuto da su svi rođeni sa jednakim pravima i jednakim uslovima za ostvarivanje tih prava.

Na kraju tribine je poslata poruka da se nasilje ne smije trpeti i da se na nasilje odmah mora reagovati.
×
Language