UNINP učestvovao na Skupštini Balkanske asocijacije univerziteta (BUA) i međunarodnoj konferenciji ,,Dijalog i saradnja balkanskih i crnomorskih regiona”

Na Univerzitetu u Bukureštu,  od 12. do 15. oktobra 2022. godine, održana  je međunarodna konferencija ,,Dijalog i saradnja balkanskih i crnomorskih regiona” i šesta Skupština Balkanske asocijacije univerziteta (BUA) na kojoj je učešće uzeo Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.

Delegacija Univerziteta u sastavu prorektora za nastavu, prof.dr. Amela Lukač Zoranić i Msc. Emin Karišik je učestvovala na panelu ,,Uloga univerziteta u budućnosti Balkana” na kojem je bilo riječi o viziji budućnosti Balkana kroz rad i saradnju univerziteta i istraživačkih centara te stvaranju naučne mreže između ovih institucija na prostoru Balkana.

Tom prilikom organizovanaje i redovna Skuptština Balkanske asocijacije univerziteta na kojoj su usvojeni prijedlozi o članstvu novih univerziteta sa područja Balkana, te odabrano je novo predsjedništvo Asocijacije za 2022, kojim će predsjedavati rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedan je od osnivača Balkanske asocijacije univerziteta (Balkan University Association) koja broji preko 70 članova i ima za cilj povezivanje visokoškolskih institucija na Balkanu.

 

 

×
Language