RASPORED ISPITA ZA OKTOBAR 2

Ekonomske nauke

Stručna praksa 2 – SP02 EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 11:00
Sociologija – VOA02 EKONOMIJA 24. oktobar 2022. 11:30
Epistemologija 1 – POA71 EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Matematika 1 – IOA02 EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 09:00
Organizacija preduzeća – 41243 EKONOMIJA 20. oktobar 2022. 13:00
Osnovi menadžmenta – EOA07 EKONOMIJA 25. oktobar 2022. 13:00
Engleski jezik 4 – BOA22 EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:00
Poslovno pravo – 3113635 EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:00
Upravljanje poslovnim procesima – EOA74 EKONOMIJA 24. oktobar 2022. 12:00
Istraživanje tržišta – 41482 EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:30
Javne finansije – POA61 EKONOMIJA 24. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 2 – POA72 EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Strategijski menadžment – 41353 EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:30
Kvantitativne metode za menadžere – 41232 EKONOMIJA 26. oktobar 2022. 12:00
Poslovni informacioni sistemi – IOA28 EKONOMIJA 25. oktobar 2022. 11:00
Bankarski menadžment – 41354 EKONOMIJA 19. oktobar 2022. 10:00
Trgovinski menadžment – 41474 EKONOMIJA 25. oktobar 2022. 11:00
Stručna praksa 3 – SP03 EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 11:00
Finansijski menadžment – 41361 EKONOMIJA 20. oktobar 2022. 13:00
Menadžment ljudskih resursa – 41475 EKONOMIJA 25. oktobar 2022. 11:00

 

Poslovna ekonomija

Osnovi menadžmenta – EOA07 POSLOVNA EKONOMIJA 25. oktobar 2022. 13:00
Mikroekonomija – 41231 POSLOVNA EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:30
Epistemologija 2 – POA72 POSLOVNA EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 1 – POA71 POSLOVNA EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Osnovi ekonomije – 41111 POSLOVNA EKONOMIJA 20. oktobar 2022. 13:00
Matematika 1 – IOA02 POSLOVNA EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 09:00
Engleski jezik 2 – BOA08 POSLOVNA EKONOMIJA 27. oktobar 2022. 11:00
Statistika – IOA33 POSLOVNA EKONOMIJA 28. oktobar 2022. 09:00

 

 

 

Pedagoško-psihološke nauke

Vaspitač

Engleski jezik 2 – BOA08 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Komunikologija – VOA17 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 12:00
Sportsko rekreativna nastava – VOA08 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 08:30
Epistemologija – POA73 VASPITAČ 28. oktobar 2022. 10:00
Uvod u razvojnu psihologiju – LOA13 VASPITAČ 26. oktobar 2022. 13:30
Epistemologija 1 – POA71 VASPITAČ 28. oktobar 2022. 10:00
Zdravstvena psihologija sa negom deteta – VOA47 VASPITAČ 22. oktobar 2022. 10:00
Predškolska pedagogija – VOA03 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 08:30
Savremeni predškolski programi – VOA36 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Uvod u pedagošku psihologiju – LOA25 VASPITAČ 29. oktobar 2022. 10:00
Književnost za decu – VOA20 VASPITAČ 20. oktobar 2022. 10:00
Uvod u psihologiju ličnosti – LOA15 VASPITAČ 29. oktobar 2022. 10:00
Porodična pedagogija – VAO14 VASPITAČ 19. oktobar 2022. 13:30
Uvod u profesionalnu praksu – VOA46 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Metodika nastave prirodnih nauka – VOA20-2 VASPITAČ 20. oktobar 2022. 12:00
Engleski jezik 3 – BOA16 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Metodika muzičkog vaspitanja – VOA33 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Uloga medija u vaspitanju dece – VOA34 VASPITAČ 29. oktobar 2022. 09:00
Stručna praksa 3 – SP03 VASPITAČ 20. oktobar 2022. 10:30
Metodika upoznavanja okoline – VOA31 VASPITAČ 20. oktobar 2022. 12:00
Metodika fizičkog vaspitanja – VOA32 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 08:30
Zdravstvena nega i zaštita – 2211314 VASPITAČ 22. oktobar 2022. 10:00
Stručna praksa 2 – SP02 VASPITAČ 20. oktobar 2022. 10:30
Razvoj kurikuluma – VOAI1 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 10:00
Norma i kultura standardnog jezika – BOA09 VASPITAČ 22. oktobar 2022. 08:00
Epistemologija 2 – POA72 VASPITAČ 28. oktobar 2022. 10:00
Priprema djeteta za polazak u školu – VOA47-2 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00
Metodika likovnog vaspitanja – 2211529 VASPITAČ 29. oktobar 2022. 10:00
Predškolska didaktika – VOA99 VASPITAČ 24. oktobar 2022. 08:30
Opšta psihologija – LOA06 VASPITAČ 26. oktobar 2022. 13:30
Opšta pedagogija – VOA01 VASPITAČ 19. oktobar 2022. 13:30
Dečija igra i stvaralaštvo – LOA28 VASPITAČ 27. oktobar 2022. 11:00

 

Psihologija

Psihometrija – LOA21 PSIHOLOGIJA 28. oktobar 2022. 14:00
Uvod u socijalnu psihologiju – LOA26 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Uvod u razvojnu psihologiju – LOA13 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Stručna praksa 2 – SP02 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Stručna praksa 1 – SP01 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Uvod u psihologiju ličnosti – LOA15 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 10:00
Komunikologija – VOA17 PSIHOLOGIJA 24. oktobar 2022. 12:00
Mediji i obrazovanje – 2313630 PSIHOLOGIJA 24. oktobar 2022. 12:00
Fiziološke osnove psihičkog života – LOA02 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 12:00
Psihologija darovitosti – LOA39 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 12:00
Psihologija međuljudskih odnosa na radu – LOA47 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Akademsko pisanje – BOA47 PSIHOLOGIJA 24. oktobar 2022. 08:30
Savjetodavni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 09:00
Praćenje i dokumentovanje dečijeg razvoja – VOA30 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 09:00
Inkluzivno obrazovanje – VOA45 PSIHOLOGIJA 19. oktobar 2022. 13:30
Socijalna patologija – POA58 PSIHOLOGIJA 25. oktobar 2022. 11:00
Metodika nastave psihologije – LOA034 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 10:00
Klinička psihologija – LOA38 PSIHOLOGIJA 22. oktobar 2022. 10:00
Motivacija i emocije – 2311206 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 12:00
Epistemologija 2 – POA72 PSIHOLOGIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 1 – POA71 PSIHOLOGIJA 28. oktobar 2022. 10:00
Pedagoška psihologija – LOA31 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 10:00
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju – LOA34 PSIHOLOGIJA 22. oktobar 2022. 10:00
Emocije i motivacija – LOA22 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 12:00
Osnovi kognitivne psihologije – LOA08 PSIHOLOGIJA 29. oktobar 2022. 12:00
Opšta psihologija – LOA06 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30
Epistemologija – POA73 PSIHOLOGIJA 26. oktobar 2022. 13:30

 

Računarske nauke

Stručna praksa 3 – SP03 INFORMATIKA 25. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija 2 – POA72 Refik () Šećibović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 1 – POA71 Refik () Šećibović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 10:00
Uvod u programiranje – IOA08 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:30
Strukture podataka i algoritmi – IOA05 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:00
Matematika 1 – IOA02 Fatih () Destović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 09:00
Istorija razvoja matematike i informatike – IOA01 Tatjana () Atanasova r. prof. dr 29. oktobar 2022. 10:00
Primena računara u nastavi matematike – IOA17A Fadil () Novalić doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Savremene metode u nastavi – LOA36 Fadil () Novalić doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Računarske mreže – IOA26 Mersad () Mujević v. prof. dr 28. oktobar 2022. 11:45
Upravljanje multimedijalnim sadržajima – IOA23A Emruš () Azizović v. prof. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Opšta psihologija – LOA06 Semrija () Smailović doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Engleski jezik 4 – BOA22 Jelena () Lekić doc. dr 27. oktobar 2022. 11:00
Engleski jezik 3 – BOA16 Jelena () Lekić doc. dr 27. oktobar 2022. 11:00
Diskretna matematika – IOA13 Fatih () Destović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 09:00
Baze podataka – IOA14 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:00
Arhitektura računara – IOA15 Fadil () Novalić doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Računarske aplikacije – IOA11 Fadil () Novalić doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Poslovna informatika – IOA11A (Ništa) (Ništa) (Ništa)
Osnovi računarske tehnike – IOA07 Fadil () Novalić doc. dr 26. oktobar 2022. 13:30
Operativni sistemi – IOA21 Mersad () Mujević v. prof. dr 28. oktobar 2022. 11:45
Statistika – IOA33 Fatih () Destović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 09:00
Uvod u informacione sisteme – IOA20 Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Objektno orijentisano programiranje 1 – IOA19 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:00
Matematika 2 – IOA06 Fatih () Destović r. prof. dr 28. oktobar 2022. 09:00
Engleski jezik 2 – BOA08 Jelena () Lekić doc. dr 27. oktobar 2022. 11:00
Teorija informacija – IOA50A Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Softversko inženjerstvo – IOA46-1 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:00
Sigurnost veb aplikacija – IOA44 Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Primene IKT – IOA46 Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Interakcija čovek računar – IOA38 Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Poslovni informacioni sistemi – IOA28 Samed () Jukić doc. dr 25. oktobar 2022. 11:00
Objektno orijentisano programiranje 2 – IOA25 Muzafer (H) Saračević r. prof. dr 24. oktobar 2022. 13:00

 

Umjetnost

Likovna umjetnost

Epistemologija 1 – POA71 LIKOVNA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Digitalna grafika 2 – DOA29 LIKOVNA UMJETNOST 21. oktobar 2022. 14:00
Istorija umetnosti 6 – 6113631 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Istorija umetnosti 5 – 6113521 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Crtanje 4 – 6113629 LIKOVNA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 10:00
Vajanje sa tehnologijom – AA0001 LIKOVNA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 12:00
Vajanje – 1114871 LIKOVNA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 12:00
Metodika likovne kulture 2 – 6113630 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 09:00
Metodika likovne kulture 1 – 6113523 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 09:00
Istorija umetnosti 3 – 6112312 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija 2 – POA72 LIKOVNA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija – POA73 LIKOVNA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Istorija umetnosti 2 – 6111206 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Istorija umetnosti 1 – 6111103 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Istorija moderne umetnosti 2 – IMU6113631 LIKOVNA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00

 

Primjenjena umjetnost

Projektovanje i modelovanje odeće – DOA41 PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 09:00
Istorija moderne umetnosti 2 – IMU6113631 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Modna ilustracija 2 – 6123638 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 12:00
Dizajn odeće 1 – 6113530 II PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 14:00
Istorija kostima – 6124748 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Dizajn štampanog tekstila – 6123637 PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 14:00
Savremeno odevanje 3 – 6124746 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 11:30
Dizajn tekstila – DOA33 PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 14:00
Dizajn odeće 2 – 6113530 II2 PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 14:00
Savremeno odevanje 2 – 6123636 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 11:30
Digitalna grafika 2 – DOA29 PRIMJENJENA UMJETNOST 21. oktobar 2022. 14:00
Crtanje 4 – 6113629 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 10:00
Istorija moderne umetnosti 1 – IMU6113521 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Savremeno odevanje 4 – 6124858 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 11:30
Istorija umetnosti 2 – 6111206 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Istorija umetnosti 3 – 6112312 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Opšta psihologija – LOA06 PRIMJENJENA UMJETNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Engleski jezik 1 – BOA05 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 09:00
Istorija umetnosti 1 – 6111103 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija 2 – POA72 PRIMJENJENA UMJETNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 1 – POA71 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00
Uvod u modni dizajn 2 – DOA21 PRIMJENJENA UMJETNOST 20. oktobar 2022. 12:00
Istorija umetnosti 4 – 6112318 PRIMJENJENA UMJETNOST 29. oktobar 2022. 11:00

 

Primjenjena umjetnost – grafički dizajn

Istorija umetnosti 1 – 6111103 PRIMENJENA UMETNOST – Grafički dizajn 29. oktobar 2022. 11:00
Istorija umetnosti 2 – 6111206 PRIMENJENA UMETNOST – Grafički dizajn 29. oktobar 2022. 11:00
Crtanje 2 – 6111204 PRIMENJENA UMETNOST – Grafički dizajn 25. oktobar 2022. 11:00
Likovna forma 2 – 6111205 PRIMENJENA UMETNOST – Modni dizajn 25. oktobar 2022. 12:00
Likovna forma 1 – 6111102 PRIMENJENA UMETNOST – Modni dizajn 25. oktobar 2022. 12:00
Istorija umetnosti 2 – 6111206 PRIMENJENA UMETNOST – Modni dizajn 29. oktobar 2022. 11:00

 

 

Filološke nauke

Bosanski jezik i književnost

Lingvistička stilistika – BOA39 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (Ništa) (Ništa)
Semantika – BOA38 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Morfologija 2 – BOA19 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika – BOA21 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 09:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom – BOA06 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 09:00
Bošnjačko-sandžačka književnost – 1114744 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 22. oktobar 2022. 08:00
Sintaksa 2 – BOA31 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 13:30
Fonetika i fonologija – BOA07 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 09:00
Opšta psihologija – LOA06 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Engleski jezik 4 – BOA22 BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00

 

Srpski jezik i književnost

Lingvistička stilistika 2 – 1114848 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (Ništa) (Ništa)
Lingvistička stilistika 1 – 1114743 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (Ništa) (Ništa)
Lingvistička stilistika – BOA39 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (Ništa) (Ništa)
Semantika – BOA38 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Morfologija 2 – BOA19 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Norma i kultura standardnog jezika – BOA09 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Književnost za decu – VOA20 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 10:00
Srpska književnost druge polovine 20. veka – SOA40 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Književnost od renesanse do racionalizma – SOA20 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 13:30
Dijalektologija sa akcentologijom – BOA45 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 11:30
Uvod u opštu lingvistiku – BOA04 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 11:30
Engleski jezik 2 – BOA08 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 22. oktobar 2022. 09:00
Usmena književnost – 1112317 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 22. oktobar 2022. 08:00
Sintaksa srpskog jezika 2 – SOA71 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 13:30
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje – POA74 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 12:00
Fonetika i fonologija – BOA07 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 09:00
Sintaksa 1 – BOA25 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 13:30
Sintaksa 2 – BOA31 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 13:30
Savremena svetska književnost – SOA51-SB SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 10:30
Srpska književnost prve polovine 20. veka – SOA32 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 10:00
Opšta psihologija – LOA06 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Engleski jezik 4 – BOA22 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija 1 – POA71 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Epistemologija 2 – POA72 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 10:00

 

Nemački jezik i književnost

Uvod u književne teorije – BOA28 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 10:00
Norma i kultura standardnog jezika – BOA09 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – VOA51 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 13:30
Poslovni njemački jezik – GOA051 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 08:30
Uvod u teoriju književnosti – BOA03 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 10:00
Nemačka književnost 2 – GOA21 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 10:30
Kultura zemlje – 1214854 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 10:30
Nemačka književnost 4 – GOA33 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 10:00
Nemačka književnost 1 – GOA15 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 10:30
Savremeni nemački jezik 7 – GOA38 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Savremeni nemački jezik 3 – GOA13 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Uvod u opštu lingvistiku – BOA04 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 11:30
Savremeni nemački jezik 6 – GOA31 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Savremeni nemački jezik 4 – GOA19 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Savremeni nemački jezik 1 – GOA01 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Revolucionarna poezija – BOA78 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 22. oktobar 2022. 08:00
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje – POA74 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 12:00
Nemački jezik 3-gramatika – GOA14 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 10:00
Nemački jezik 4-gramatika – GOA20 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24. oktobar 2022. 10:00
Istorija nemačkog jezika 1 – GOA39 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 25. oktobar 2022. 10:30
Opšta psihologija – LOA06 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Savremene metode u nastavi – LOA36 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Akademsko pisanje – BOA47 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Elektronska nastava i učenje – IOA39 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Engleski jezik 4 – BOA22 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija – POA73 NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 10:00

 

Engleski jezik i književnost

Opšta pedagogija – VOA01 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 13:30
Norma i kultura standardnog jezika – BOA09 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 14:30
Uvod u književne teorije – BOA28 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 10:00
Uvod u teoriju književnosti – BOA03 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 19. oktobar 2022. 10:00
Savremeni engleski jezik 8 – AOA45 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 11:30
Američka književnost – AOA32 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 20. oktobar 2022. 13:00
Nemački jezik 3 – AOA16 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Nemacki jezik 4 – AOA22 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 10:00
Uvod u opštu lingvistiku – BOA04 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 21. oktobar 2022. 11:30
Stručna praksa 2 – SP02 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 22. oktobar 2022. 10:00
Engleska književnost 3 – AOA20 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 25. oktobar 2022. 13:00
Opšta psihologija – LOA06 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Osnovi informatike – POA05 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Savremeni engleski jezik 2 – AOA06 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Savremene metode u nastavi – LOA36 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Savremeni engleski jezik 3 – AOA13 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Akademsko pisanje – BOA47 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 13:30
Savremeni engleski jezik 6 – AOA31 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Savremeni engleski jezik 5 – AOA25 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Savremeni engleski jezik 4 – AOA19 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26. oktobar 2022. 11:00
Morfologija engleskog jezika – AOA21 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 27. oktobar 2022. 11:00
Sintaksa engleskog jezika 2 – AOA33 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 27. oktobar 2022. 11:00
Sintaksa engleskog jezika 1 – AOA27 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 27. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija – POA73 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Metodika nastave stranih jezika 2 – GOA34 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija 2 – POA72 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 10:00
Metodika nastave stranih jezika 1 – GOA28 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 28. oktobar 2022. 11:00

 

Pravne nauke

Pravo Evropske unije – POA65 PRAVO 20. oktobar 2022. 14:00
Kriminologija – 3112314 PRAVO 21. oktobar 2022. 10:00
Kriminalistička taktika – POA33 PRAVO 21. oktobar 2022. 11:00
Stručna praksa 1 – SP01 PRAVO 21. oktobar 2022. 11:00
Krivično pravo – opšti deo – POA15 PRAVO 21. oktobar 2022. 10:00
Stručna praksa 3 – SP03 PRAVO 21. oktobar 2022. 11:00
Stručna praksa 2 – SP02 PRAVO 21. oktobar 2022. 11:00
Prekršajno pravo – POA39 PRAVO 21. oktobar 2022. 11:00
Specijalno fizičko obrazovanje i primena sredstava prinude 1 – POA16 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Specijalno fizičko obrazovanje 2 – upotreba sredstava prinude – POA23 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Specijalno fizičko obrazovanje 1 – 3111104 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Ljudska prava – POA38 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Građansko procesno pravo – POA54 PRAVO 22. oktobar 2022. 08:00
Uvod u građansko pravo – POA13 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Stvarno pravo – POA20 PRAVO 22. oktobar 2022. 09:00
Međunarodno javno pravo – POA31 PRAVO 24. oktobar 2022. 10:00
Poresko pravo – POA52 PRAVO 24. oktobar 2022. 10:00
Kriminalistička metodika – POA48 PRAVO 24. oktobar 2022. 10:00
Politički sistem – POA45 PRAVO 24. oktobar 2022. 11:00
Upravno pravo – POA32 PRAVO 24. oktobar 2022. 11:00
Kliničko pravno obrazovanje – POA51 PRAVO 24. oktobar 2022. 10:00
Ustavno pravo – POA06 PRAVO 24. oktobar 2022. 11:00
Rimsko pravo – POA07 PRAVO 24. oktobar 2022. 10:00
Radno pravo – POA44 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Socijalna patologija – POA58 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Osnovi kriminalistike – POA21 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Prevencija kriminaliteta – POA68 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Penologija – POA62 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Kriminalistička operativa – POA41 PRAVO 25. oktobar 2022. 11:00
Nacionalna bezbednost – POA47 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Privredni kriminalitet – POA55 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Uvod u pravo – POA01 PRAVO 26. oktobar 2022. 10:00
Krivično procesno pravo – POA28 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Savremeni obaveštajni sistemi – POA49 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Krivično pravo – posebni deo – POA22 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Međunarodno krivično pravo – POA63 PRAVO 26. oktobar 2022. 12:00
Autorsko pravo – POA64 PRAVO 27. oktobar 2022. 13:00
Engleski jezik 2 – BOA08 PRAVO 27. oktobar 2022. 11:00
Engleski jezik 1 – BOA05 PRAVO 27. oktobar 2022. 11:00
Obligaciono pravo – POA35 PRAVO 27. oktobar 2022. 13:00
Međunarodno privatno pravo – POA46 PRAVO 27. oktobar 2022. 13:00
Trgovinsko pravo – TP-08 PRAVO 28. oktobar 2022. 11:00
Epistemologija – POA73 PRAVO 28. oktobar 2022. 10:00
Porodično pravo – POA17 PRAVO 28. oktobar 2022. 11:00
Nasledno pravo – POA24 PRAVO 28. oktobar 2022. 11:00
Kriminalistička tehnika – POA34 PRAVO 29. oktobar 2022. 12:00

 

×
Language