K O N K U R S za dodjelu pet stipendija OAS „Bosanski jezik i bošnjačka književnost“

PDF LINK >>> Konkurs stipendije

Univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa Islamskom zajednicom u Srbiji, Maticom Bošnačkom i HO Bošnjaci Frankfurta i dijaspore raspisuju :

K O N K U R S

za dodjelu pet stipendija budućim studentima na studijskom programu osnovnih akademskih studija „Bosanski jezik i bošnjačka književnost“ počevši od akademske 2022./2023. godine.

Uslovi za dodjelu stipendija su slijedeći:

  1. Vrijeme stipendiranja obuhvata četiri godine, pod uvjetom da student ne obnovi godinu tokom studija.
  2. Pravo na prijavu konkursa imaju isključivo učenici i učenice sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom tokom srednjoškolskog obrazovanja i koji prvi put upisuju akademske studije.
  3. Lica koja se prijave na javni oglas dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • Obrazac za prijavljivanje kandidata za dodjelu stipendija
  • Motivaciono pismo
  • Ovjerena kopija lične karte
  • Svjedodžba iz srednje škole

Komisija za dodjelu stipendija će obaviti intervju sa kandidatima koji su ušli u uži krug izbora.

Donatori zadržavaju pravo da prilikom sklapanja Ugovora sa stipendistima uskrate dodjelu stipendije kandidatima za koje se naknadnim provjerama utvrdi da već primaju neku od stipendija ili su dali lažne i netačne podatke koji su bili bitni za donošenje ove Odluke.

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti u Pisarnicu Univerziteta u Novom Pazaru ili preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Novom Pazaru

Ul. Dimitrija Tucovića bb

36300 Novi Pazar

sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija za Bosanski jezik“

Konkurs ostaje otvoren u periodu do 05.10.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije može se obratiti elektronskom poštom na rektorat@uninp.edu.rs ili lično u Rektoratu Univerziteta.

KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA

×
Language