Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru, prisustvovali događaju Torino Fashion Week 2022

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru, prisustvovali događaju Torino Fashion Week 2022 u Torinu (Italija) gdje su predstavljene modne kreacije studenata Departmana za umjetnost, smjera za modni dizajn.

U okviru modnog događaja Torino Fashion Week 2022 –Tech Fashion World 2022, smjer za modni dizajn Departmana za umjetnost UNINP je predstavio radove apsolvenata sa ciljem da se kroz prezentovanje jednog malog dijela njihovih kreativnih promišljanja i inovativnih idejnih rješenja stekne utisak o znanjima i vještinama koje se stiču tokom studija na ovom smjeru. Događaju su ispred Univerziteta prisustvovali rukovodilac Departmana za umjetnost, doc.dr.Samir Ljajić i šef kabineta rektora, MSc Haris Zogić gdje je ostvaren veliki broj značajnih kontakata na međunarodnom nivou u cilju saradnje i zajedničkog rada na projektima u narednom periodu.

U procesu nastave studenti izrađuju različite kolekcije, prema namjeni, sezoni, stilu tako da za njihovo osmišljavanje i dizajn koriste raznovrsne izvore inspiracije. Nekada su modeli iz kolekcije inspirisani bojom i geometrijskim formama, što se može zapaziti na modelima autora Samre Zahitović, Elme Smajović i Rialde Klimente. Veoma često mladi autori dizajniraju svoje kreacije podstaknuti radom znamenitih slikara. Primjer za to su modeli iz kolekcije Binase Redžepagić inspirisani djelima Pit Mondrijana. Neizostavna je i primena tradicionalne nošnje različitih naroda kao izvora maštovitih i kreativnih modela u skladu sa savremenim trendovima. Takve su kreacije Ajle Škrijelj čiji modeli su zatvorili reviju.

Predstavljeni modeli su samo izdvojeni segmenti iz kolekcija koje mladi dizajneri odjeće realizuju tokom nastave iz stručnih predmeta na UNINP-u. Obzirom da se tokom studijskog programa na ovom smjeru izučavaju paralelno dizajn tekstila i dizajn odjeće, u radovima se mogu zapaziti unikatne, ručno izrađene tkanine i kreativan pristup u dizajnu tekstilnih površina umjesto primjene gotovih dezeniranih proizvoda dostupnih na tržištu.

Univerzitet u Novom Pazaru će nastaviti da podržava i prezentuje rad svojih studenata svih smjerova na prestižnim svjetskim konferencijama, događajima i manifestacijama pružajući im mogućnost da se njihovo znanje, umijeće i talenat pokaže i dokaže na međunarodnom tržištu.

 

×
Language