Kancelarija za međunarodnu saradnju odabrana za učešće na aktivnostima međunarodne saradnje pod nazivom “Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes

Predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju UNINP-a, prof.dr. Amela Lukač-Zoranić i MSc. Emin Karišik su odabrani za učešće na aktivnostima međunarodne saradnje (TCA aktivnosti) koje su u organizaciji Fondacije Tempus bile održane u petak 08. jula 2022. godine, u Hotelu Mona Plaza u Beogradu.

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S’ tim u vezi, Program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Imajući u vidu da Erazmus+ program podržava projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju za cilj veće uključivanje u projektne aktivnosti učesnika sa smanjenim mogućnostima, mnoge aspekte KA1 projekata mobilnosti u visokom obrazovanju treba prilagoditi i nadograditi kako bi bili inkluzivni. Sve to zahtjeva vrijeme za prilagođavanje procesa rada na institucionalnom nivou, kao i podršku za njegovu implementaciju.

Sa tim u vezi Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP-a je svojim učešćem u ovoj TCA aktivnosti imala uvid u mjere inkluzije koje zahtjeva Evropska komisija u realizaciji Erasmus+ programa i upoznala se sa različitim pristupima  u radu koji dodatno omogućavaju Univerzitetu pristup procesima rada i na najbolji način odgovaraju potrebama definisanih ciljnih grupa studenata.

×
Language