Departman za pravne nauke organizovao takmičenje u simulaciji suđenja

U okviru projekta “Mjesec praktičnih znanja”, Departman za pravne nauke organizovao takmičenje u simulaciji suđenja, u kome su učestvovali studenti IV godine. Cilj simulacije suđenja je da se studenti upoznaju sa sudskim sistemom Republike Srbije, da steknu osnovna znanja o njegovom funkcionisanju, savladaju veštine pisanja podnesaka i opštenja pred sudom, što će doprineti tome da budu efikasniji u profesiji koja će biti njihov izbor.
×
Language