UNINP učestvovao na sjednici Generalne skupštine Rektorske konferencije Alpsko-jadranske regije

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 21.05.2022. godine u Skadru, Albanija, učestvovao na sjednici Generalne skupštine Rektorske konferencije Alpsko-jadranske regije (AARC). Sjednici Generalne skupštine, koja je organizovana u hibridnom i fizičkom obliku, su prisustvovali rektori i prorektori sa univerziteta Alpsko-jadranskog regiona.UNINP je u maju 2021. godine od Univerziteta u Trentu preuzeo predsjedavanje ovom mrežom. Mandat predsjedavanja mrežom traje godinu dana, a odlukom Naučnog odbora, primopredaja mandata između UNINP-a i Univerziteta u Skadru je realizovana na sjednici Generalne skupštine AARC-a u Skadru, Albanija.Ovim povodom su rektor UNINP-a, prof.dr. Suad Bećirović i rektor Univerziteta u Skadru, prof.dr. Suzana Golemi, pored primopredaje predsjedništva potpisali i sporazum o saradnji između dviju institucija i istakli značaj saradnje visokoškolskih ustanova, posebno u regionu Zapadnog Balkana.

 

×
Language