UNINP potpisao Inter-institucionalni sporazum o saradnji u okviru Erasmus+ programa EU sa Univerzitetom u Skadru

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 21.05.2022. godine u Skadru, Albanija, potpisao Inter-institucionalni sporazum o saradnji u okviru Erasmus+ programa EUErasmus institucionalni koordinator UNINP-a, prof.dr. Amela Lukač Zoranić i rektor  prof.dr. Suzana Golemi potpisali su Inter-institucionalni sporazum o saradnji između ove dvije institucije.Sporazum će omogućiti zajedničko učešće u Erasmus+ programu i rezultirati razmjenom studenata, nastavnog i akademskog osoblja.Ovom prilikom je Erasmus institucionalni koordinator UNINP-a, prof.dr. Amela Lukač Zoranić istakla da joj je velika čast što je nakon dužeg vremenskog perioda inicijativa o partnerstvu između univerziteta rezultirala potpisavanjem Inter-institucionalnog sporazuma uživo, te da se nada da je ovo samo početak jedne uspješne međunarodne saradnje.

×
Language